Even voorstellen:

Tien jaar heb ik een baan als journalist gecombineerd met een theologiestudie, waarna ik in januari 2002 in Sint-Pancras als predikant ben bevestigd. Daarna volgden Hoogeveen en Gramsbergen. Op 4 september 2022 ben ik teruggekeerd naar West-Friesland, dit keer naar de Protestantse Gemeente Enkhuizen. Mijn echtgenoot Paul Hulsman en ik wonen aan de Iepenlaan.

Aanvaard zijn én levenslang oefenen in naaste zijn. Zo zouden we de kern van het gemeente-zijn kunnen omschrijven. Er zit wat mij betreft dus een spanning in het christelijk geloof. Enerzijds gaat het om de diepe waarheid dat God ons kent en liefheeft, ook in onze kwetsbaarheid. Anderzijds prikkelt de Bijbel wel degelijk. We worden uitgedaagd, tegengesproken, in verwarring gebracht. Spannend!

Qua liturgie voel ik mij thuis in de oecumenische traditie. Stijl en orde zijn mij dierbaar. Daarnaast heb ik ontdekt hoe verfrissend en belangrijk speelsheid en creativiteit kunnen zijn. Buiten de zondag zoek ik eveneens naar nieuwe vormen van vieren, leren en dienen. In het pastoraat rondom vreugde en verdriet vind ik het belangrijk goed te luisteren en samen te zoeken naar verdieping en naar Gods liefde.

Spiritualiteit heeft mijn specifieke interesse. Het gaat hierbij om de binnenkant van het geloof, de innerlijke weg, de zaken van ziel en hart. Dat gaat soms diep. Toch hóeft het niet ingewikkeld te zijn. Want naar mijn overtuiging is God ook in ons alledaagse leven aanwezig.
Voor wie op zoek wil naar sporen van God in zijn of haar leven ben ik graag gesprekspartner.
In mijn privéleven lees ik graag theologie en literatuur en kijk ik naar filmhuis-films. Daarnaast houd ik van wandelen, met name in de bergen.

Ds. Hetty Boersma
Foto: Cor Mantel

Even voorstellen:

Mijn naam is Louise Kooiman. Al een paar jaar woon ik, samen met mijn man Hein, met veel plezier in Enkhuizen. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in de kerk en Enkhuizen is de derde gemeente waar ik als pastor werk.

Op jonge leeftijd ben ik verpleegkundige geweest en in die tijd ontdekte ik dat ik het, naast verzorgen, ook heel fijn vond om met mensen te praten over vragen rondom zingeving, God en geloof.
Na mijn huwelijk, waarin we drie kinderen kregen, heb ik 2 jaar NT Grieks gevolgd en behaalde ik in de avonduren mijn VWO diploma. Vervolgens ging ik naar de Hogeschool in Amsterdam waar ik theologie studeerde. Mijn specialiteit is pastoraat en alles wat daar mee samen hangt.

Een mooi onderdeel van mijn werk vind ik de verbondenheid met God en mensen. Samen in gesprek gaan over wat mensen beweegt en raakt. Elkaar werkelijk te ontmoeten in alle openheid en kwetsbaarheid die dit met zich meebrengt. Van deze ontmoetingen heb ik veel kunnen leren en het is mooi om te zien hoe mensen kunnen groeien. Daarnaast is het een uitdaging om deze ervaringen en verhalen van mensen in een kerkdienst te verbinden met de verhalen uit de bijbel.

Naast mijn werk, heb ik 6 lieve kleinkinderen, ik fiets en lees graag en houd van handwerken, klussen en film kijken.

Pastor Louise Kooiman