Het begon al vroeg in de 15e eeuw

De bouw van de Zuiderkerk begon in 1423/1424 nadat de al bestaande St. Pauluskerk (buitendijks gelegen) en de St. Pancraskapel (op deze plek) waren afgebroken. In 1484 was de bouw grotendeels voltooid. De kerk werd toegewijd aan de heilige Pancratius.

De kerk is in drie fasen opgebouwd. Eerst werd het zuidoostelijke gedeelte met het koorgedeelte gebouwd, daarna het resterende zuidgedeelte tot ongeveer vijf meter voor het orgel en daarna het noordelijke gedeelte. Gezien de volledige plafondbeschilderingen uit 1485 had de kerk al de grootte van de tegenwoordige Zuiderkerk met uitzondering van de kruiskapel. Met de bouw daarvan werd in 1516 begonnen.

Het kerkinterieur in de katholieke periode was zeer bont van kleur. Dit is te zien aan het zeer kleurige plafond en de muurschilderingen rondom. Bovendien waren alle wandvlakken afgezet met een in rode biezen uitgevoerd fries met stippelrozetten (een soort versieringsbanderol onder de gewelven en rondom de vensters).

Een echte Beeldenstorm heeft in Enkhuizen nooit plaatsgevonden. In 1572 kwam de kerk in handen van de Protestanten. Een bijzonderheid is dat de laatste katholieke priester in 1572 de eerste predikant werd van deze kerk. Zijn naam was Andreas Theodori Castricomius. Hij was hier voorganger tot 1598.

Bij de restauratie van 2000/2004 werden de houten draagconstructie, het leien dak, de goten, het glas-in-loodwerk en het metselwerk gerestaureerd. Een specifiek probleem vormde de torsie die plaatsvond in de kerk, door plaatselijke zakkingen van bouwmuren en kolommen. Na uitgebreid onderzoek werd de fundering hersteld. In de kapvoet direct achter en onder het beschilderde gewelfhout waren draagconstructies zwaar aangetast door houtworm en de bonte knaagkever. De reparaties daarvan vergden een specialistische aanpak.

In 2013 is in de kruiskapel in de zijbeuk een nieuw, modern gebouw van hout, staal en glas geplaatst. Dit functioneert als ontmoetings- en vergaderruimte. Op de begane grondĀ bevinden zich nuĀ een foyer en een keuken, afgescheiden met glazen wand van de rest van de kerk. Hierdoor is het gebouw multifunctioneel geworden, terwijl niets is aangetast van de oorspronkelijke kerk.