Gelukkig leven met genoeg

Gelukkig leven met genoeg

Stoppen met streven naar meer en vervolgens blij zijn met wat je hebt. Dat is een van de aandachtpunten van de gespreksgroep die maandag 19 februari start en die in de veertigdagentijd elke week bij elkaar komt. Focus is de zorg om aarde en klimaat. Daarnaast gaat het om toekomstperspectief voor jezelf, de volgende generatie en andere wereldbewoners. Om deze doelen te bereiken is het zaak de aandacht te verleggen. Wég van economische groei, náár groei in levenskwaliteit, geluk en vrije tijd. Maar hoe doe je dat? En met welke argumenten ga je het gesprek met anderen aan? En is groene groei niet toch ook mogelijk? Op basis van teksten, audio- of videofragmenten praten we over wonen, werken en leven. De kring komt samen in de Zuiderkerk. Iedereen is welkom. Data: maandag 19 en 26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart, 19.30 uur. Gespreksleiding Hetty Boersma.

Opgave: hboersma@pgenkhuizen.nl of (06) 27512341.

De groep is inmiddels vol. We komen in de veertig dagen tot Pasen elke maandagavond bij elkaar en praten over minder consumeren en over de theoretische kant van postgroei, maar wisselen ook ideeën uit en praktische tips.