Kring rondom rouw

Kring rondom rouw

Vind je het erg lastig om verder te gaan na een ingrijpend verlies van een dierbare? Lijkt de tijd van het rouwen maar niet over te gaan en vinden anderen eigenlijk dat je weer verder moet? Heeft je verdriet veel invloed op de manier hoe je in het leven staat? Er kunnen zoveel vragen zijn. Het kan helpend zijn om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Rouw’ biedt je deze mogelijkheid. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor jouw verlieservaring (ook al is het langer geleden) en worden er handvatten gegeven hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de Zuiderkerk en geleid worden door pastor Louise Kooiman. Bij voldoende belangstelling begint de kring begin december. Bij voorkeur komen we overdag bijeen, 6 tot 8 keer om de twee weken.

Opgeven bij pastor Louise Kooiman: bel 06 23 71 13 93 of stuur een mail naar ljkooiman@gmail.com.