Pinksteren

Pinksteren

Jezus wordt geboren (Kerst), sterft (Goede Vrijdag) en staat op uit de dood (Pasen). Daarna vertoeft Jezus veertig dagen bij zijn vrienden. Anders dan daarvoor – hij verdwijnt en verschijnt op onverwachte momenten –, maar hij is wel degelijk lijfelijk aanwezig. Zijn leerlingen luisteren naar hem, spreken hem, eten met hem, zien zijn wonden. Na deze veertig dagen wordt Jezus helemaal onttrokken aan hun blik. Vanaf dat moment is hij definitief opgenomen in Gods verborgen werkelijkheid.

Hoe moeten het nu verder met zijn vrienden? Hoe moet het verder met ons? Heeft Jezus ons aan ons lot overgelaten? Zijn we verweesd? Nee! Want Jezus stuurt ons de Heilige Geest. Wellicht is deze Geest wat minder concreet dan Jezus’ lichamelijke aanwezigheid. Maar aan de andere kant is de Geest zo reëel als de adem in je longen en zo essentieel als wind in een blaasinstrument of orgel. Zonder Geest geen geluid, geen leven! De Geest maakt dat wij hier en nu in Gods werkelijkheid kunnen leven.

Reden voor een vrolijk en vurig feest: Pinksteren.