Kunst in de Zuiderkerk

Kunst in de Zuiderkerk

In de Zuiderkerk organiseert onze kunstcommissie tijdelijke exposities. Ook brengt zij de eigen kunstschatten van de Zuiderkerk onder de aandacht.

Bij de keuze van het geëxposeerde werk is leidend, dat deze een bijdrage kan leveren aan troost voor de beschouwer; of appelleert aan de profetische, soms confronterende,
Bijbelse boodschap en voeling geeft aan een dimensie die ons overstijgt. Ook schoonheid is een weg naar God.

De exposities staan open voor alle bezoekers van de Zuiderkerk: kerkleden, gasten, toeristen: na de eredienst, elke zaterdag tussen 12 en 16 uur en in de zomermaanden tijdens de openstellingsuren van de kerk.

In 2015 waren er tentoonstellingen resp. gewijd aan het werk van Erzsi Könyves en van H.N. Werkman.

In 2016 exposeerden we werk van Gerda Wierda uit Enkhuizen. Daarna was er een iconenexpositie. En toen: Annet Langedijk! De expositie met werk van Annet Langedijk, had als thema: Geduld.  Annet bracht het thema in beeld door beelden/portretten van mensen in verschillende poses en situaties.  Ze verbeeldde drie aspecten van geduld: Geduld met anderen is liefde * Geduld met zichzelf is hoop * Geduld met God is geloof.

Een inspirerend idee van de kunstcommissie was gemeenteleden van wie bekend was dat zij zich met beeldende kunst bezighouden uitnodigen werken te maken geïnspireerd door een van onze plafondschilderingen. Het resultaat waren 14 eigentijdse verbeeldingen van Bijbelverhalen: ‘Geloof onderdak.’ Ze zijn te zien geweest niet alleen in Enkhuizen, maar ook in de kerk van Huizinge (Gr.), in ruil waarvoor wij genoten hebben van werken van Michael Reynolds!

Zomer 2017, opnieuw werk uit eigen kring: van Jaap Hoekstra, onder de titel ‘Roots’. Vorig jaar nam hij al met een tweetal IMG_0190aquarellen deel aan de groepsexpositie ‘Geloof onder dak.’ Nu exposeert hij voor het eerst solo met werk uit zijn 66 levensjaren. Jaap noemt zichzelf het liefst een verhalenverteller met pen en penseel.

In zijn vroege werk, dat uit pentekeningen en wandkleden bestaat, spelen diverse maskers een rol. De draak vormt het symbool voor het kwaad in onze wereld. Bijvoorbeeld oorlog en agressie heeft hij daarmee uitgebeeld in o.a. een ets en een zeefdruk.
In de aquarellen die hij in de laatste twee jaren maakte, liet hij zich inspireren door de plafond- en muurschilderingen van de Zuiderkerk. Hij probeerde ze weer hun kleuren terug te geven, maar legt daarbij ook een verbinding met onze tijd.

Najaar 2017 genoten we van een aantal objecten uit de rijke collectie van Gérard Urselmann onder het vertrouwde en veelzeggende motto “Een zaaier ging uit om te zaaien”.

Tot half februari exposeerde Jeannette Eisses haar intieme tekeningen van bijbelse verhalen.

Van 18 februari tot en met Pasen exposeerde Joki Harms schilderijen van de scheppingsdagen.

Rond Pasen 2018 is Oriëntatie in een editie voor ‘heel Enkhuizen’ huis aan huis verspreid. Thema: “Opstaan”. Hierin opgenomen verhalen van mensen over hoe zij in hun leven eens of vaker zijn opgestaan: zich radicaal hebben omgekeerd, besloten tegen de stroom in te gaan of “gewoon” weer opnieuw begonnen zijn.
Voor een aantal gemeenteleden inspiratie om hun betekenis aan ‘OPSTAAN’ in een schilderij of beeld te vatten. Deze expositie was te zien tot 1 juni. Aansluitend daarop exposeerde Maja de Haan uit Andijk, sinds een paar maanden lid van onze gemeente, haar glas-in-loodwerk.
Glas-in-lood wordt vooral veel in kerken toegepast. In de Protestantse kerk in Zwolle “De open kring” en in de Protestantse kerk in Bergeyk kun je kerkramen van Maja de Haan bewonderen. De ontwerptekeningen daarvan zijn nu in de tentoonstelling te zien, inclusief de ontwerptekening voor een vierde raam in Bergeyk, waarvoor zij zich o.a. heeft laten inspireren door een preek van ds. Henk Haandrikman.

Pasen 2019 werd ondersteund vanuit opnieuw een expositie met werk van Yoki Harms,  waaronder ook dit indrukwekkende kruis

Vanaf Pasen tot september exposeerde de Kunstcommissie weer werk uit eigen gemeente, rond het thema “Bomen in de Bijbel”

Voorjaar 2020 was er een tentoonstelling schilderijen uit de eigen gemeente, gegroepeerd rond de Bonhoeffer-herdenking. 75 jaar na de bevrijding, tijd om te herdenken. We denken terug aan die periode van oorlog, geweld, maar ook verzet tegen het fascisme. Het verzet was niet alleen in de bezette gebieden, maar ook in het land van de bezetter: Duitsland. Een van de mensen van het Duitse verzet was de theoloog, dichter en denker Dietrich Bonhoeffer.

Zijn verhalen en gedichten, allen gemaakt in gevangenschap en  korte tijd voor zijn dood,  inspireerden een aantal leden van onze gemeente tot het maken van prachtige werken. De expositie daarvan was te zien in de Zuiderkerk maar door de coronacrisis en de daarbij horende beperkende maatregelen, kan deze geen recht gedaan worden. Vandaar dat de schilderijen en bijbehorende teksten nu ook te zien zijn op onze website om zo toch een breder publiek hiervan te kunnen laten meegenieten: https://www.pgenkhuizen.nl/media/fotoverslagen/verzet-en-overgave/

Ondanks de coronaproblemen waren er ook in die tijd exposities, o.m. van verrassende foto’s van onze vaste organist Jan Spijker en, tot eind maart 2022 van Alie Abbestee-van Schepen.

Zelf vertelde ze over haar expositie “Wat het oog ziet”:

“Ik wandel, fiets en tuinier met veel plezier, schrijf gedichten – tegenwoordig niet meer zoveel in het Nederlands maar, als geboren Fries, vaker in het Fries – en fotografeer graag. Ik krijg dan weleens de vraag: “wat fotografeer je dan?” Mijn antwoord is dan: ”wat het oog ziet.”
Het gaat me niet speciaal om het maken van mooie foto’s maar om het kijken, het anders kijken, het andere zien!
Dieper kijken vanuit het bewustzijn en ervaren. Omdat het zo gewoon is wat we zien, zien we het bijzondere niet. We zien allemaal kleur maar kijken er allemaal op een andere manier naar. Kleur is energie, spel van licht.
Net als wij mensen, ook wij zijn ontstaan uit licht en liefde en bestaan uit gelaagdheid van licht en dus kleur. Kleur is resonantie, door kleur hoor je de klanken van je ziel en iedere ziel heeft een eigen unieke klank.”

En daarna zagen we in de expositieruimte schilderijen – door gemeenteleden – rond het thema “Lijden en bevrijden” en een aantal – zwart-wit – foto’s uit het begin van de 20e eeuw van de toen net weer zichtbaar gemaakte gewelfschilderingen, aangevuld met kleurenfoto’s van  de huidige staat én van de digitale reconstructie: ‘hoe zou het geweest zijn in de 15e eeuw?’

 

Vanaf 27 mei 2022 exposeert de kunstcommissie tekeningen van Jan Dijkstra, rond het thema

Monumentaal Enkhuizen in Beeld