Kunst in de kerk: als beleving en ter inspiratie

De taak van de kunstcommissie ­– officieel ‘commissie Kunst in de Kerk’ – wordt als volgt omschreven in het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Enkhuizen: “Het geven van toegevoegde waarde aan het ‘kerk zijn’ als centrum voor welzijn en bezinning door middel van exposities en andere kunstuitingen.”
De commissie voert deze taak uit door kunstenaars plaats te bieden voor het exposeren van hun werk. Werk dat iets vertelt over wat hen bezielt, wat betekenis geeft of heeft gegeven aan hun leven en wat betekenis kan geven aan het leven van anderen. Een enkele maal wordt ook een lezing of workshop georganiseerd. De kunstcommissie heeft vijf leden.

Een overzicht van de tentoonstellingen die in de Zuiderkerk zijn georganiseerd vindt u hier.

Informatie over de tentoonstelling die op dit moment in de Zuiderkerk plaatsvindt vindt u hier.

Vast onderdeel van de Zuiderkerk zijn de gewelfschilderingen en muurschilderingen. Een detail van een van de muurschilderingen staat boven deze tekst.