Zorg voor elkaar is omzien naar elkaar

Zorg voor elkaar en omzien naar elkaar is het voornaamste doel van de werkgroep Pastoraat. Zij bezoeken mensen die zelf aangeven hier behoefte aan te hebben. Maar ook mensen die dit zelf misschien niet durven maar door anderen worden aangemeld. Voor een kopje koffie en een beetje gezelligheid, een goed gesprek. Als er meer aan de hand is word dit gesignaleerd en doorgespeeld naar de daarvoor bestemde partijen.

De werkgroep Pastoraat wordt gevormd door onze beide predikanten, een ouderling en een afvaardiging van de kerkelijk bezoekers. Zij komen tijdens dit werk met diverse zaken in aanraking. Voor hen zijn de contactavonden en de professionele toerusting van groot belang.