Privacyverklaring van de PG Enkhuizen

Vervelende regeltjes? Spelregels voor het gebruik van persoonlijke gegevens waren er altijd al. Sinds mei 2018 zijn deze aangescherpt. Heel kort samengevat komen de regels hierop neer: organisaties (verenigingen, bedrijven maar ook kerken) die persoonsgegevens verzamelen mogen dat doen op basis van hun gerechtvaardigde activiteiten, hun gerechtvaardigd belang of een verkregen toestemming.
De spelregels zijn uitgewerkt in de privacyverklaring van de PG Enkhuizen.