De diaconie: dienstbaar en verbindend

Diaconie is het maatschappelijk werk van de kerk. Een diaken stelt zich dienstbaar op en biedt hulp waar dat nodig is. Dat is meestal daar waar geen helper is.

De diaconie ondersteunt bijvoorbeeld de kleding- en voedselbank. Of zorgt voor een paar weken leefgeld voor iemand die in de problemen gekomen is. En er is hulp als iemand vastgelopen is in het woud van regelgeving en instanties.

Het gaat altijd om noodhulp. De diaconie voorziet in de eerste behoeften en zoekt actief mee naar structurele oplossingen.

Samen met de Woningstichting zette de diaconie de stichting Voor Effies op, voor mensen die tijdelijk een woonplek nodig hebben. Zij krijgen een jaar lang de mogelijkheid van een nieuwe start, onder begeleiding van professionele hulpverleners.

Ondersteuning gebeurt overigens zoveel mogelijk anoniem. Een diaken heeft ambtsgeheim, waarmee privacy gewaarborgd is.

De diaconie komt ook op voor rechten van mensen. Dat gebeurt samen met de direct betrokkenen en met organisaties en instanties. Zo wordt hulp geen liefdadigheid. De diaconie wijst overheden op maatschappelijke problematiek en geeft signalen door van daar waar het fout dreigt te gaan.