College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het woord kerkrentmeester wordt in de Bijbel gebruikt als vertaling voor het Griekse woord oikonomos; lijkt wel wat op ons moderne woord voor econoom, maar betekent gewoon beheerder.

De kerkrentmeesters beheren dus namens de kerkenraad de financiën en het kerkgebouw.

Elk jaar organiseert dit college een grootscheepse actie om ervoor te zorgen dat er voldoende geld binnenkomt voor alle uitgaven die onze kerk nu eenmaal heeft: Actie Kerkbalans. Denk aan pastoraat (predikant en kerkelijk werker), liturgie (kerkdiensten, orgel, cantorij en kinderkoor), onderhoud van het kerkgebouw, verlichting en verwarming.

We zijn dankbaar dat door de geweldige steun van meer dan 300 vrijwilligers ook veel werk wordt gedaan zonder dat dit veel extra geld kost. We streven er ook naar ons kerkgebouw multifunctioneel te gebruiken. Naast de wekelijkse kerkdiensten en kerkelijke vergaderingen worden de diverse locaties in ons gebouw regelmatig verhuurd met gebruik van onze uitstekend geoutilleerde foyer. En sinds kort kunnen we ook naast rouw- en trouwdiensten een opbaarmogelijkheid aanbieden in de sfeervol ingerichte voormalige kosterswoning. Op deze manier kunnen wij, naast dienstbaarheid aan de bevolking van Enkhuizen, ook de exploitatie van onze kerkruimtes ter hand nemen.

Het college van kerkrentmeesters heeft op dit moment drie leden: Kees van Dijk, voorzitter, ouderling-kerkrentmeester, Frank Benders (secretaris) en Henk van de Brink, penningmeester, beiden kerkrentmeesters. Er is één vacature voor een ouderling-kerkrentmeester.

Elke maand bespreken zij de lopende zaken en proberen ze het samen kerk-zijn zo goed mogelijk te faciliteren in nauw overleg met moderamen en kerkenraad.

Wilt u meer weten over ons werk en functioneren of hebt u vragen en suggesties, neem dan gerust contact op met ons college, we gaan graag met u in gesprek. U kunt ons bereiken via een mail aan onderstaand adres of gewoon door ons persoonlijk aan te spreken: kerkrentmeesters@pgenkhuizen.nl