College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het woord kerkrentmeester wordt in de Bijbel gebruikt als vertaling voor het Griekse woord oikonomos. Dit lijkt wel wat op ons moderne woord ‘econoom’, maar betekent gewoon beheerder.

De kerkrentmeesters beheren dus namens de kerkenraad de financiën en het kerkgebouw.

Elk jaar organiseert dit college Actie Kerkbalans: een grootscheepse actie om ervoor te zorgen dat er voldoende geld binnenkomt voor alle uitgaven die onze kerk nu eenmaal heeft. Denk hierbij aan pastoraat (predikant en kerkelijk werker), liturgie (kerkdiensten, orgel, cantorij en kinderkoor), onderhoud van het kerkgebouw, verlichting en verwarming.

We zijn dankbaar dat door de geweldige steun van meer dan 300 vrijwilligers ook veel werk wordt gedaan zonder dat dit veel extra geld kost. We streven er ook naar ons kerkgebouw multifunctioneel te gebruiken. Naast de wekelijkse kerkdiensten en kerkelijke vergaderingen worden de diverse ruimtes in ons gebouw regelmatig verhuurd met gebruik van onze uitstekend geoutilleerde foyer. Naast rouw- en trouwdiensten bieden we ook een opbaarmogelijkheid aan in de sfeervol ingerichte voormalige kosterswoning. Op deze manier kunnen wij, naast dienstbaarheid aan de bevolking van Enkhuizen, ook de exploitatie van onze kerkruimtes ter hand nemen.

Het college van kerkrentmeesters heeft op dit moment drie leden: Kees van Dijk, voorzitter, ouderling-kerkrentmeester, Frank Benders (secretaris) en Henk van de Brink, penningmeester, beiden kerkrentmeesters. Er is één vacature voor een ouderling-kerkrentmeester.

Elke maand bespreken zij de lopende zaken en proberen ze het samen het kerk-zijn zo goed mogelijk te faciliteren, in nauw overleg met moderamen en kerkenraad.

Wilt u meer weten over ons werk en functioneren of hebt u vragen en suggesties, neem dan gerust contact op met ons college, we gaan graag met u in gesprek. U kunt ons bereiken via een mail (kerkrentmeesters) of door ons persoonlijk aan te spreken.