De kerk steunen

Wilt u financieel bijdragen aan het werk van onze kerkgemeenschap?

Voor het diaconale werk, maak een bijdrage over op bankrekening NL10 RABO 031 734 7500 t.n.v. ‘Diaconie PG Enkhuizen’.
Voor het pastorale werk en de instandhouding van kerk en kerkgemeenschap, maak een bijdrag over op bankrekening NL75 RABO 031 730 4038 t.n.v. ‘College van kerkrentmeesters PG Enkhuizen’.

Wilt u specifiek bijdragen aan de instandhouding van ons monumentale kerkgebouw?

Maak dan uw bijdrag over op bankrekening NL06 ABNA 059 296 6011 t.n.v. ‘Vrienden van de Zuiderkerk’.