Wilt u graag contact met één van onze pastores? Of heeft u een vraag, verzoek of opmerking aan één van de overige taak- en/of werkgroepen?

Aarzel niet en neem  contact op via één van onderstaande adressen:

Algemeen                             info@pgenkhuizen.nl

Koster                                   koster@pgenkhuizen.nl                         06-20874810

Predikanten :
Ds. Henk Haandrikman     hghaandrikman@pgenkhuizen.nl         0228-527772
Pastor Louise Kooiman      ljkooiman@pgenkhuizen.nl                    06-23711393

Redactie website                 redactie@pgenkhuizen.nl

Redactie Oriëntatie            orientatie@pgenkhuizen.nl

Kerkenraad                          kerkenraad@pgenkhuizen.nl                    06 51056091
Kerkrentmeesters               kerkrentmeesters@pgenkhuizen.nl
Diaconie                                diaconie@pgenkhuizen.nl
ZWO                                       zwo@pgenkhuizen.nl
Kerkauto                               kerkauto@pgenkhuizen.nl
Ledenadministratie            ledenadministratie@pgenkhuizen.nl
Bijdragenadministratie     bijdragenadministratie@pgenkhuizen.nl 

En natuurlijk is er altijd ook nog de brievenbus: Zuiderkerksteeg 1, 1601 HJ Enkhuizen.

Wilt u bijdragen aan het werk van onze kerkgemeenschap of het instandhouden van ons monumentale kerkgebouw?

  • voor het diaconale werk: Diaconie PG Enkhuizen, NL10RABO 0317347500
  • voor het pastorale werk en de instandhouding van het kerkgebouw: PG Enkhuizen, NL75RABO 0317304038
  • voor het onderhoud van het monument: Vrienden van de Zuiderkerk, NL06ABNA 0592966011